Procedura Reklamacyjna www.nordifra.com

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93);

2. Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu dwóch lat od zakupu towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym;

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, prosimy kierować na adres info@nordifra.com, w tytule prosimy podać numer zamówienia.

Prosimy załączyć:

1. Dokładny opis oraz zdjęcia wad towaru, całości przedmiotu, a także opakowania w którym zamówienie zostało dostarczone;

2.  W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki;

3. Skan protokołu szkody, który został spisany w obecności kuriera (powinna być w nim zaznaczona informacja o uszkodzonym opakowaniu);

4. Informację czy oczekują Państwo naprawy/wymiany produktu /obniżenia ceny/ zwrotu pieniędzy.

Gdy dokonujesz wyboru między powyższymi żądaniami, pamiętaj o następujących zasadach:

1. Nie możesz żądać odstąpienia od umowy, jeżeli wada ma charakter nieistotny;

2. Kiedy żądasz obniżenia ceny, powinieneś określić wartość, o którą cena ma zostać obniżona;

3. Możesz żądać odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny sprzedawca, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady;

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres (pocztowy lub poczty elektronicznej – w zależności od sposobu złożenia reklamacji) lub w inny podany przez Klienta sposób. Warto pamiętać, że ustosunkowanie się do reklamacji to potwierdzenie lub zaprzeczenie jej zasadności. Nie oznacza to jednak, że w tym terminie towar musi zostać przywrócony do stanu zgodności z umową;

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy: Neo Spiro G.M. Stęclik Sp. J. ul. Gminna 40a, 42-221 Częstochowa. Przypominamy, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. W celu udzielenia pomocy Klientowi w realizacji powyższego obowiązku Nasz Sklep może zlecić na swój koszt odbiór firmie przewozowej z której usług aktualnie korzystamy. Klient aby skorzystać z pomocy powinien to zgłosić w reklamacji. W celu odesłania towaru należy go rozmontować (dotyczy produktów, które podlegają montażowi), spakować w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie. Na przesyłce należy nakleić pomarańczową naklejkę z napisem REKLAMACJA i wpisać nr zamówienia;

6. W przypadku uznania reklamacji produkt zostanie przez nas naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe – zwrócimy pieniądze;

7. Wszystkie towary oferowane przez Sklep są przeznaczone do użytku domowego. Reklamacje towarów wykorzystywanych w celach komercyjnych mogą zostać odrzucone przez producenta – jeśli wada towaru będzie wynikać z intensywnego użytkowania w warunkach innych niż domowe. Ponadto z powodu prezentowania elektronicznego kolory eksponowane na zdjęciach mogą nieznacznie się różnić od koloru rzeczywistego. Dokładamy jednak wszelkich starań by zdjęcia na stronie bardzo precyzyjnie oddawały wygląd towaru. Należy jednak pamiętać ,że indywidualne ustawienia monitora mogą to nieznacznie komplikować i w tym zakresie nie stanowi to wady produktu.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego NORDIFRA.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie, mailowo pod adres info@nordifra.com.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego NORDIFRA.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Procedura zwrotu www.nordifra.com

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki.

2. Produkt zostaje zwrócony w stanie NIENARUSZONYM ( w przypadku jeśli produkt ma uszkodzenia, klient powinien wcześniej o tym poinformować drogą mailową na adres info@nordifra.com).

3. Zwracany towar należy kierować na nasz adres: Nordifra ul. Gminna 40a, 42-221 Częstochowa. Do przesyłki prosimy załączyć paragon/fakturę, wypełniony formularz zwrotu i oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy wszystkie otrzymane Płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły, sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Sprzedawca zastrzega, że może wstrzymać się ze płatnością do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Kupujący ponosi koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy. Zwroty nie dotyczą zamówień na firmę lub inną działalność gospodarczą.

7. Przesyłki odsyłane do Sklepu za pobraniem nie będą przez Sklep odbierane.

8. Towary wykraczające poza standardową ofertę sklepu, sprowadzane na indywidualne zamówienie dla Klienta nie podlegają zwrotowi.

Druki

Aktualizacja
  • Brak produktów w koszyku.